Partijen ondertekenen woondeal voor bouw duizenden nieuwbouwwoningen: “Meer en sneller bouwen”

12 Apr 2023

Partijen ondertekenen woondeal voor bouw duizenden nieuwbouwwoningen: “Meer en sneller bouwen”

In de regio Groningen-Assen worden tot en met 2030 ruim 20.000 nieuwbouwwoningen gebouwd. Het project maakt deel uit van de woondeal, waarvan de afspraken woensdag werden ondertekend.

Bij die ondertekening waren gemeenten, provincies en het Rijk aanwezig. In totaal moeten er in 2030 zo’n28.500 nieuwe woningen gebouwd zijn. Deze worden gebouwd in de regio Groningen-Assen, in Eemsdelta en Oost-Groningen. Voor alle drie de projecten werden woensdag handtekeningen gezet. Bij het project Groningen-Assen werken de Groningse gemeenten samen met de Drentse. De woondeal vloeit voort uit de Nationale Woon- en Bouwagenda waarin de oorzaken staan beschreven van de wooncrisis, de doelstellingen en de aanpak voor de komende jaren. Doel is om het woningtekort op te lossen en om betere en betaalbare woningen te bouwen. Behalve over woningen zijn er ook afspraken gemaakt over de openbare ruimte, de aanleg van wegen en het vernieuwen van buurten en wijken.

Rik van Niejenhuis (PvdA): “Samen zorgen we ervoor dat onze regio de beste plek blijft om te wonen”

Wethouder Rik van Niejenhuis van Wonen ondertekende namens de gemeente Groningen de woondeal: “Onze regio is prachtig om te wonen, te werken en te recreëren. Ik ben blij met de gemaakte afspraken om meer en sneller te bouwen. Samen ervoor zorgen dat onze regio de beste plek blijft om te wonen”, aldus de wethouder. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA) vult aan: “Er zijn veel inwoners die een betaalbare en duurzame koop- of huurwoning nodig hebben. Woningbouw is dus nodig om aan deze toenemende vraag te voldoen. Daarnaast moeten er woningen vervangen worden om de leefbaarheid op peil te houden. Met de woondeals laten we zien dat we samen de schouders eronder zetten en de regie pakken. Ook in perioden waarin omstandigheden wijzigen en aanpassingsvermogen nodig is. Alleen zo kunnen we voldoende huizen realiseren.”

Hugo de Jonge (CDA): “Dit is een mooi voorbeeld voor andere provincies”

Groningen en Drenthe zijn de eerste regio die een interprovinciale Woondeal met het Rijk weten af te sluiten. Minister Hugo de Jonge van Wonen daarover: “Goed dat ook in de provincie Groningen vandaag een woondeal is gesloten. Met de gezamenlijke inzet van overheden, corporaties en marktpartijen gaan we duizenden woningen bouwen in de steden én dorpen van Groningen. Een mooi voorbeeld voor de andere provincies die nog gaan volgen. In heel Nederland gaan we 900.000 woningen erbij bouwen tot en met 2030. En ook na 2030 stopt het niet.”

Extra snelheid

Welke woningen precies waar gebouwd gaan worden wordt de komende tijd uitgewerkt. De regio werkt hierbij intensief samen, waarbij door te verbinden en kennis te delen er extra snelheid kan worden gemaakt. Voor het inhuren van extra ambtelijke capaciteit heeft de provincie Groningen samen met het Rijk ruim 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld.

bron: https://www.oogtv.nl/2023/02/partijen-ondertekenen-woondeal-voor-bouw-duizenden-nieuwbouwwoningen-meer-en-sneller-bouwen/

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor dez activiteit.