Over ons

Wie is Eigen Grond?

Eigen Grond BV treedt op als bemiddelende partij tussen koper en verkoper van percelen cultuurgrond. Wij werken in opdracht van Grondzaken Nederland BV. De primaire taak van Eigen Grond is het vinden van welwillende en geschikte kopers voor percelen van Grondzaken Nederland. Met een team van ervaren adviseurs rijden wij het land door om bij u thuis of op een andere gewenste locatie, om alle relevante informatie te bespreken over strategisch gelegen grondposities. Zowel voor, als na uw aankoop zijn wij uw contactpersoon. U kunt altijd terecht met vragen bij onze serviceafdeling en wij begeleiden u in het aankooptraject.

Ook voor inhoudelijke vragen aangaande percelen, bestemmingsplannen en potentiaal kunnen wij u van dienst zijn.

In opdracht van Grondzaken Nederland dienen wij u op een correcte manier te informeren over de aankoopmogelijkheid van strategisch gelegen cultuurgrond. Eigen Grond is een onafhankelijke organisatie met een eigen bestuur en verantwoordelijkheid. Wij dienen u, zonder eigen interpretatie, te informeren op basis van alle beschikbare informatie bij Grondzaken Nederland.

Wij kunnen en zullen onze eigen mening geven over de potentie van een perceel cultuurgrond, maar uiteindelijk beslist u zelf of de verhouding potentie/risico/koopsom voor u geschikt is.

Voor meer inhoudelijke informatie over cultuurgronden van Grondzaken Nederland kunt u contact met ons opnemen, of verder kijken op de website van Grondzaken Nederland.

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor dez activiteit.